Eerste matchingsite voor wensmoeders wensvaders & zaaddonoren
Welkom, (Inloggen)

Mag een kind straks wettelijk meer dan twee ouders hebben?

Auteur: Jepma, d.d. 07-12-2016

De samenstelling van gezinnen in Nederland verandert. Zo zijn er steeds meer eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen en regenbooggezinnen. Dit vraagt om nieuwe wetgeving rondom het ouderschap. De Commissie Herijking ouderschap pleit voor wetgeving waarin een kind meer dan twee ouders mag hebben. Deze wetgeving moet er komen vanuit het belang van het kind.

Gezinnen in Nederland veranderen

Van oudsher is de biologische ouder van een kind ook de juridische ouder. Tegenwoordig zijn er in Nederland steeds meer verschillende gezinssituaties waardoor er behoefte is aan een andere vorm van juridisch ouderschap. Denk bijvoorbeeld aan een homostel dat een kind adopteert. Hoewel de twee mannen dan geen biologische ouders zijn, moet het voor hen wel mogelijk zijn dat zij de wettelijke ouders van het kind worden. Maar ook andere gezinssituaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld een gezin waarin twee koppels de ouderrol voor een kind vervullen. Ook voor deze meer-oudergezinnen moet  juridisch iets worden geregeld. Dit advies van de Staatscommissie Herijking ouderschap staat in het rapport ‘Kind en Ouders in de 21e eeuw’. Hiervoor deed de commissie twee jaar lang onderzoek.

‘Kind mag tot vier ouders hebben’

De Commissie adviseert dat een kind maximaal vier wettelijke ouders mag hebben. In de traditionele vorm is dit aantal maximaal twee. Alleen in sommige gezinnen nemen twee koppels de zorg van het kind op zich – de zogenaamde meer-ouder gezinnen. Omdat een kind voor de wet maximaal twee juridische ouders mag hebben lopen de andere ouders tegen een aantal zaken aan. Zo zijn zij niet beslissingsbevoegd als een kind het ziekenhuis ligt, kunnen zij geen paspoort aanvragen voor het kind en niet vrij reizen. Om dit onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek bood de COC de Tweede Kamer en minister Van der Steur onlangs 5000 handtekeningen aan.

Wettelijke regeling draagmoederschap

Geadopteerd kinderen moeten ook makkelijker kunnen achterhalen wie hun biologische ouders zijn, zo meent de commissie. Het moet formeel geregeld worden dat het traject van draagmoederschap zorgvuldig en “met respect voor menselijke waardigheid van kind en moeder” verloopt. Minister van de Steur heeft laten weten dat hij het advies erg serieus neemt en zal zorgen dat “het belang van het kind in vervolgtrajecten voorop zal staan.”

Tegenstanders

Overigens is niet iedereen even enthousiast over het voorstel om de wet te wijzigen. In Canada is het al mogelijk dat een kind drie wettelijke ouders heeft. Hier is onderzoek naar gedaan door Machteld Vonk van de Universiteit Leiden. Zij wijst op risico’s als er een conflict ontstaat tussen de meerdere ouders. Volgens haar is “de kans hierop groter als er vier ouders betrokken zijn bij een kind”. Mogelijk moet de rechter dan alsnog twee ouders aanwijzen. 

Zoek jij een zaaddonor of wensouder die bij je past?

  • Gecontroleerde profielen
  • Beveiligde website
  • Matching principe
  • Live Chat functie
  • Onbeperkt lidmaatschap