Eerste matchingsite voor wensmoeders wensvaders & zaaddonoren
Welkom, (Inloggen)

Juridsche aspecten

Onderstaand een aantal juridsche aspecten, die van belang kunnen zijn voor het realiseren van je/jullie kinderwens. Lees ook in onze blog over de nieuwe wet die van toepassing is per 1 april 2014: Wet Lesbisch ouderschap
 

De moeder is de vrouw die:
1.    Het kind heeft gebaard
2.    Het kind heeft geadopteerd

De vader is de man die:
1.    Tijdens de geboorte van het kind met de moeder was gehuwd
2.    Het kind heeft erkend
3.    Het kind heeft geadopteerd
4.    Via een gerechtelijke procedure is vastgesteld tot vader van het kind

Het kind kan met schriftelijke toestemming van de moeder, erkend worden bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Dit kan op het moment van aangifte van de geboorte, maar ook tijdens de zwangerschap. Erkenning brengt rechten en plichten met zich mee, als omgangsrecht en het onderhouden van het kind.

Het is belangrijk om je bewust te zijn van het verschil tussen een donor en een verwekker, omdat dit juridische verschillen heeft. De verwekker is de man die door geslachtsgemeenschap bij een vrouw het kind heeft verwekt. De donor doneert enkel zijn sperma en heeft dus geen invloed op de verwekking.

Het gezag is de wettelijke vertegenwoordiging van het kind (jonger dan 18 jaar). Dit betekent dat je de plicht hebt het kind te verzorgen en op te voeden. Het is een praktische en een financiële verantwoordelijkheid, welke maar door 2 personen kan worden uitgeoefend. Dit hoeft niet altijd door de 2 ouders te zijn, maar het kan ook een ouder en een tweede persoon zijn. Als vrouw zonder partner krijg je automatisch het ouderlijk gezag. Je kunt ook kiezen voor gezamenlijk gezag met de donor. Daarvoor moet de moeder en donor gezamenlijk een verzoek indienen bij de rechtbank. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de donor het kind heeft erkend. Wanneer de moeder dit verzoek niet wil indienen, zal de donor dit met behulp van een advocaat bij de rechter kunnen indienen. De rechter neemt dan een beslissing in het belang van het kind.

Bij een adoptie beslist de rechter dat iemand de ouder, of tweede ouder (stiefouderadoptie) van een kind wordt. Onder stiefouderadoptie valt bijvoorbeeld de partner van de vader of moeder. Dit kun je al tijdens de zwangerschap regelen, maar wordt wel altijd na de geboorte afgerond.

De donorcontract is een overeenkomst tussen de donor en de moeder plus eventuele partners. Hierin worden de intentie en onderlinge afspraken vastgelegd. Het contract dient als leidraad om dergelijke regelingen te maken. Bij eventuele latere meningsverschillen geeft het contract goed weer wat de uitgangssituatie was. Echter, veel afspraken die doorgaans in een donorcontract worden gemaakt worden juridisch als nietig beschouwd. Het verdient wel aanbeveling om het donorcontract te laten opnemen in een notariële akte, gezien dit dwingend bewijs oplevert en hiermee een meerwaarde heeft.

Zoek jij een zaaddonor of wensouder die bij je past?

  • Gecontroleerde profielen
  • Beveiligde website
  • Matching principe
  • Live Chat functie
  • Onbeperkt lidmaatschap