Eerste matchingsite voor wensmoeders wensvaders & zaaddonoren
Welkom, (Inloggen)

Wensouders en zaaddonor

Wensouders zijn mensen die de wens hebben om een ouder te worden met een opvoedende rol. De soorten inschrijvingen van GaybyBoom bestaan uit wensmoeder(s), wensvader(s) of zaaddonor. Onderstaand wordt dit nader toegelicht.

Onder wensmoeders vallen bewust alleenstaande wensmoeders of lesbische stellen. Vrouwen die een kinderwens hebben, maar geen partner, kiezen er steeds meer voor om bewust alleenstaand moeder te worden. Zij kiezen er doelbewust en zelfbewust voor om alleen een kindje ter wereld te zetten. In principe hebben alleenstaande vrouwen dezelfde opties voor het vervullen van hun kinderwens als lesbische stellen. Vermoedelijk kiezen steeds meer wensmoeders voor de co-ouderschapconstructie omdat het aantal spermadonoren dat zich bij ziekenhuizen en klinieken aanmeldt, is teruggelopen. Sinds 1 juni 2004 is het namelijk niet meer mogelijk om anoniem zaad te doneren. Ook vinden veel vrouwen het belangrijk om de achtergrond en het karakter van de biologische vader te leren kennen. Voor het kind vinden zij het belangrijk dat hij/zij de biologische vader kan achterhalen wanneer hij/zij dat zelf wil, en dus niet hoeft te wachten tot de leeftijd van 16 jaar. 

Schrijf je nu in als wensmoeder.

Bij GaybyBoom is er enkel sprake van de zogeheten C-donoren. De donor kent zijn ontvanger(s) en de ontvanger(s) kent/kennen de donor. Het kind hoeft dus niet, zoals bij B-donoren, te wachten tot de leeftijd van 16 jaar, om zijn/haar biologische vader te achterhalen. Dit is wel het geval bij ziekenhuisen en klinieken. Bij C-donoren kan gekozen worden voor co-ouderschap of een beperkte vaderrol zonder opvoedende rol. Hierin onderscheidt GaybyBoom dan ook de wensvaders van de zaaddonoren.

Als wensvader spreek je over een co-ouderschap met de wensmoeder(s). Het kind zal zowel bij de moeder(s) als bij de vader(s) wonen. Dit kan een 50/50 verdeling zijn maar andere verdelingen zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld dat het kind alleen in vakanties en/of weekenden bij de vaders zal wonen. Een zaaddonor heeft geen of een zeer beperkte vaderrol zonder opvoedende rol. Het kind heeft vanaf de geboorte contact met de donor, maar woont er niet. Ook hierin zijn natuurlijk weer verschillende opties; wel of geen regelmatig contact, en belangrijker nog wel of niet erkend door de donor. 

Dus bij een inschrijving als wensvader(s) kunnen wensmoeders uitgaan van een co-ouderschap constructie. Bij een inschrijving als zaaddonor kunnen wensmoeders uitgaan van een beperkte vaderrol, zonder opvoedende rol.

Zoek jij een zaaddonor of wensouder die bij je past?

  • Gecontroleerde profielen
  • Beveiligde website
  • Matching principe
  • Live Chat functie
  • Onbeperkt lidmaatschap