Eerste matchingsite voor wensmoeders wensvaders & zaaddonoren
Welkom, (Inloggen)

Geen meerouderschap, wel deelgezag

Auteur: Harkema, d.d. 12-07-2019

Vandaag heeft het kabinet besloten dat wettelijk meerouderschap voorlopig nog niet mogelijk wordt. Wel komt er een zogeheten deelgezagregeling waarmee er nu wettelijk iets is vastgelegd voor de 'overige' ouders. Met deze deelgezag wil het kabinet tegemoetkomen aan de belangen van kinderen en de behoeften van de ouders van meeroudergezinnen. Zo hebben ouders met deelgezag officieel recht op informatie van school en mogen zijn aanwezig zijn bij dokterbezoeken. Het is echter nog de vraag of dit een vooruitgang is of juist achteruitgang. Nu is er immers gelegaliseerd dat de ouders met deelgezag niets hebben te zeggen, waardoor er geen ruimte meer is om anders te pleiten bij instanties. Het stopt nu bij enkel een informatie- en consultatierecht. Verder mag de deelgezag ouder geen opvoedbeslissingen nemen en ook niet de wettelijke vertegenwoordiger van het kind zijn.

Het is ontzettend jammer dat het kabinet niet het advies van de Staatscommissie Herrijking Ouderschap heeft gehouden. Hiermee hadden zij een hoop leed kunnen voorkomen. Laten we hopen dat er in de toekomst een beter akkoord wordt bereikt!

Draagmoederregister

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Naast meerouderschap heeft het kabinet zich ook gebogen over draagmoederschap. Er is besloten dat er een draagmoederregister komt, zodat kinderen kunnen achterhalen wie de biologische ouder zijn. Daarbij komt dat de draagmoeder samen met minstens één wensouder in Nederland moet wonen en de Nederlandse nationaliteit hebben. Om commercieel draagmoederschap te voorkomen mogen enkel de ontkosten worden vergoed. Hoe dit er precies uit komt te zien wordt nog onderzocht.

Zoek jij een zaaddonor of wensouder die bij je past?

  • Gecontroleerde profielen
  • Beveiligde website
  • Matching principe
  • Live Chat functie
  • Onbeperkt lidmaatschap