Eerste matchingsite voor wensmoeders wensvaders & zaaddonoren
Welkom, (Inloggen)

 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Onderzoek lesbisch ouderschap

Auteur: Antokolskaia en Schrama, d.d. 10-6-2013

Graag vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar meeroudergezinnen. Hieronder leest u wat het inhoudt.

Wie doet het onderzoek? En waarom?
Het onderzoek wordt verricht in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie door sociale wetenschappers en juristen van de Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. Het doel is om de Tweede Kamer te informeren over de vraag of het mogelijk en nodig is om de positie van de moeders, bekende donoren en kinderen in meeroudergezinnen beter te regelen door een aanpassing van wetgeving.

Waarover gaat het onderzoek?
Het onderzoek gaat over de juridische positie van ouders en kinderen in lesbische gezinnen waar het kind met behulp van een bekende donor is verwekt. De vraag is of de moeders en/of de bekende donor tegen problemen aanlopen bij de invulling van hun rol in het leven van het kind, die mogelijk verholpen zouden kunnen worden door aanpassing van wetgeving.

Wat willen we weten?
We willen graag weten hoe de rollen in gezinnen met twee moeders en een bekende donor verdeeld zijn en hoe in het dagelijkse leven invulling aan ieders rol wordt gegeven. Ook horen we graag of daarbij problemen zijn voor de geboortemoeder/meemoeders en/of de bekende donor. Van belang is ook hoe de moeders en de bekende donor zelf aankijken tegen hun juridische positie ten opzichte van het kind en hoe ze die graag geregeld willen zien.

Wie kunnen meedoen?
Het gaat in het onderzoek alleen om gezinnen met twee moeders en een bekende donor. U kunt dus meedoen als u een geboortemoeder, duomoeder of bekende donor bent.

Hoe werkt het?
Het gaat om het invullen van een korte vragenlijst via internet in de tweede helft van juni. Als u mee wilt werken, dan verzoeken wij u om dit aan ons door te geven via dit e-mail adres: lesbischeoudersendonor@vu.nl.
Kunt u daarbij uw positie (geboortemoeder, meemoeder of bekende donor) vermelden? Als u zowel geboortemoeder van een kind als meemoeder van een ander kind bent, kunt u dat ook aangeven.

Hoe gaat het verder?
Als u heeft aangegeven mee te willen doen, ontvangt u in de tweede helft van juni via uw mailadres een link naar de website met de vragenlijst. Die kunt u dan invullen. Als het rapport klaar is, wordt het gepubliceerd op de website van het WODC (www.wodc.nl). Dat is naar verwachting begin 2014.

Anonimiteit gewaarborgd
Meewerken aan het onderzoek gebeurt op basis van anonieme gegevensverwerking. In het onderzoeksrapport zijn dus vanzelfsprekend geen namen te vinden. De resultaten van het onderzoek zullen op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot deelnemers aan het onderzoek. Vanzelfsprekend worden de gegevens niet voor andere doeleinden dan dit onderzoek gebruikt. Hoe meer mensen mee doen aan het onderzoek, hoe beter het onderzoek wordt. Als u kennissen heeft die ook tot de doelgroep behoren die bereid zouden kunnen zijn om ook aan dit onderzoek mee te werken, zou u dit dan aan hen willen vragen en zou u dan hun naam en e-mailadres aan ons willen doorgeven via lesbischeoudersendonor@vu.nl? U kunt hen ook wijzen naar de facebooksite (https://www.facebook.com/lesbischeoudersendonor).

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen aan: lesbischeoudersendonor@vu.nl. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Masha Antokolskaia, projectleider en Wendy Schrama, onderzoeker.

Zoek jij een zaaddonor of wensouder die bij je past?

  • Gecontroleerde profielen
  • Beveiligde website
  • Matching principe
  • Live Chat functie
  • Onbeperkt lidmaatschap