Eerste matchingsite voor wensmoeders wensvaders & zaaddonoren
Welkom, (Inloggen)

Onderzoek naar meerouderschap en andere gezinsvormen

Hallo! Mijn naam is Ásta en ik ben promovendus aan Tilburg Law School. Ik ben een socioloog die een kijkje neemt in de juridische wereld van gelijke kansen en rechten voor diverse gezinnen. Zoals jullie al weten worden meerouderschap gezinnen nog niet volledig erkent en brengt veel vraagstukken met zich mee. Deze vraagstukken en ervaringen daarvan wil ik heel graag zichtbaar(der) maken in mijn huidige promotieonderzoek naar diverse gezinnen. Daarvoor heb ik jullie hulp nodig! Ik zoek gezinnen met kind(eren) tussen 0-8 jaar die met mij in gesprek willen gaan over hoe ze werk en zorg combineren. Geïnteresseerd, maar wil je iets meer weten over het onderzoek en wat het inhoudt? Neem dan een kijkje in de onderstaande informatie: 

Onderzoek
Mijn promotieonderzoek gaat over wettelijke en sociale situaties van diverse gezinnen in IJsland, Nederland en Ierland wat betreft het combineren van werk en zorg. Waarom deze 3 landen? Omdat deze landen verschillende soorten beleidsvoering hebben betreft het welzijn van hun burgers. In IJsland gebruiken ze het vrij egalitaire Scandinavische model waar mensen veel sociale hulp vanuit de overheid krijgen. In Nederland is er sprake van een liberale beleidsvoering waar het individualistisch is opgesteld, de burger moet het zelf maar uitzoeken. En in Ierland is een zeer traditioneel model betreft gezinsvormen maar ook beleidsvoering. 

Doel
Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in het dagelijks leven van diverse gezinnen (Engelse term is non-traditional families) en hun juridische status. Daarvoor kijk ik zowel naar het Burgerlijk wetboek zoals de regeling over het huwelijk, ouderschapsverlof, kinderopvang, kinderbijslag, flexibele werktijden, etc. Vervolgens verzamel ik ervaringen over het combineren van werk en gezin tijdens de Covid-19 wereldepidemie.

Interview
De vragen die gesteld worden zijn dus op basis van hoe je dag er uit ziet met kinderen en of je ergens tegen aan loopt op sociaal of juridisch gebied. Ik heb de interview vragen in 4 delen gestructureerd om het zo goed mogelijk te kunnen vergelijken. Het eerste deel gaat over de gezinsvorming, de samenstelling daarvan en familiewaarden. Het tweede deel gaat in op de werk situatie en hoe dat wordt gecombineerd met zorg (dagelijks leven dus). Het derde deel gaat om de sociale voorzieningen waar gezinnen gebruiken van maken/of hebben gemaakt zoals verlof, kinderopvang en kinderbijslag en of hier iets aan veranderd moet worden. Het laatste deel richt zich op hoe de covid pandemie invloed heeft gehad op het gezinsleven en werk.

Wie kan er deelnemen?
Ik ben op zoek naar werkende ouders met kinderen van 0-8 jaar die met mij willen praten over hoe zij omgaan met het combineren van hun verantwoordelijkheden op de arbeidsmarkt en het gezinsleven. Een of meerdere werkende ouders kunnen deelnemen aan het onderzoek, samen of apart van elkaar. Het interview kan op elk moment van de dag plaatsvinden, online of in persoon (met gezondheid maatregelingen natuurlijk voorop). Elk interview duurt naar verwachting ongeveer 50-60 minuten. Het interview wordt opgenomen en woordelijk getranscribeerd. Alle gegevens, audio-opnamen (indien gebruikt) en computergegevens worden na het onderzoek verwijderd.

Anonieme deelnamen
Tijdens de verwerking worden namen en locaties gewijzigd zodat de resultaten van het onderzoek op geen enkele manier herleidbaar zijn tot de deelnemers. Alle informatie die door de deelnemers wordt verstrekt, wordt behandeld in overeenstemming met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opgemerkt moet worden dat deelnemers zich op elk moment zonder uitleg kunnen terugtrekken en niet alle vragen van de onderzoeker hoeven te beantwoorden.

Wil je meedoen of heb je nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op via email: a.b.w.verheul@tilburguniversity.edu of telefonisch: 0638958446.

Zoek jij een zaaddonor of wensouder die bij je past?

  • Gecontroleerde profielen
  • Beveiligde website
  • Matching principe
  • Live Chat functie
  • Onbeperkt lidmaatschap