Eerste matchingsite voor wensmoeders wensvaders & zaaddonoren
Welkom, (Inloggen)

Heroverweging leeftijdsgrens

Auteur: Harkema, d.d. 16-01-2016

In Nederland is een IVF behandeling toegestaan voor vrouwen tot 45 jaar en wordt het vergoed door de verzekering bij vrouwen tot 43 jaar. Deze leeftijdsgrens is ingesteld in verband met de kans op zwangerschap en het risico op afwijkingen. Echter, voor het gebruik van donor-eicellen of eigen ingevroren eicellen geldt medisch gezien geen duidelijke leeftijdsgrens. Hiervoor wordt het enkel een ethische discussie hoe oud moeders maximaal mogen zijn bij het krijgen van kinderen. Sommige mensen vinden dat de medische leeftijdsgrens van 45 jaar ook hiervoor moet gelden.

Tegenwoordig willen veel vrouwen eerst carrière maken voordat ze aan kinderen beginnen. Wanneer de leeftijdsgrens wordt opgeschort zullen misschien meer vrouwen er bewust voor kiezen om op latere leeftijd kinderen krijgen. Momenteel zijn er nog niet voldoende gegevens beschikbaar over de zwangerschapskansen op hogere leeftijd om hier goede conclusies uit te trekken. Wel zijn er gegevens beschikbaar over de maandelijkse kans op een natuurlijke zwangerschap:

Vrouwen tot 30 jaar: 1 op 4
Vrouwen vanaf 35 jaar: 1 op 8
Vrouwen vanaf 40 jaar: 1 op 33 tot 1 op 17

De kans op een kind met het syndroom van Down:

Vrouwen van 20 jaar: 1 op 1.530
Vrouwen van 35 jaar: 1 op 360
Vrouwen van 42 jaar: 1 op 55
Vrouwen van 46 jaar: 1 op 14

De gemiddelde kans op een miskraam is 10%. Bij vrouwen tussen de 35 en 40 jaar is de kans op een miskraam 20% en bij vrouwen boven de 40 jaar meer dan 40%. Deze gegevens zijn echter niet relevant voor het krijgen van kinderen met behulp van medische ingrepen. Nederland loopt hierin dan ook achter ten opzichte van andere Europese landen. Hierdoor wijken nu veel vrouwen, ouder dan 40 jaar, uit naar het buitenland. 

Al in april 2014 verzocht minister Schippers de NVOG (De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) om de medische richtlijnen opnieuw te bekijken gezien de vele medische ontwikkelingen van afgelopen jaren. De Volkskrant heeft onlangs geïnformeerd naar de status waarna is gebleken dat dit tot op heden is blijven liggen. Nu wordt er alsnog een werkgroep opgericht, maar er wordt verwacht dat het nog een half jaar duur voordat er een reactie komt.

Bron: Volkskrant

Zoek jij een zaaddonor of wensouder die bij je past?

  • Gecontroleerde profielen
  • Beveiligde website
  • Matching principe
  • Live Chat functie
  • Onbeperkt lidmaatschap